Slik kan du bidra til å redde regnskogen

Ved å velge fordelsproduktet Grønt Valg til din strømavtale
bidrar du til å redde regnskogen

HALLINGKRAFT GRØNT VALG

Grønt valg inkluderer kr 100,- i årlig donasjon til Regnskogfondet.

Dette er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden.

Grønt Valg

Med Grønt Valg er du sikret at tilsvarende mengde strøm som dere bruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. I tillegg vil dere bidra til bevaring av regnskog, som er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet.

Grønt Valg består av følgende miljøelementer:

  • Opprinnelsesgarantert strøm
  • Bevaring av regnskog
  • Alle kunder får 1 time gratis Enøk-rådgivning hvert år (verdi kr. 1000,-)

Opprinnelsesgarantert strøm
Dersom du er opptatt av miljøet, og ønsker å gjøre en forskjell bør du velge Grønt Valg og dermed sikre at tilsvarende mengde strøm du forbruker blir produsert fra fornybare energikilder.  Eksempler på fornybare kilder er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi. I Norge har Norges vassdrags- og energidirektorat sammen med Statnett ansvaret for garantisystemet, og systemet er regulert av bestemmelser i Energiloven.

Pris og betingelser
Grønt Valg kan knyttes til din strømavtale for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid med Grønt Valg.

Om Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk organisasjon som ble stiftet i 1989. Regnskogfondet jobber for å redde regnskogen, og er blant de beste i verden på akkurat det.

Slik jobber Regnskogfondet

De samarbeider med over 70 organisasjoner i 11 regnskogland i Amazonas, Sentral­-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er miljø-­ og rettighetsorganisasjoner som jobber tett med lokalsamfunn i regnskogen.

Målet: Å styrke lokalbefolkningens bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen­ på egne premisser.

I Norge arbeider Regnskofondet for å:

  • øke engasjementet for regnskogen
  • forhindre at norsk politikk og norske næringsinteresser bidrar til å ødelegge den
  • styrke politikk og praksis som bevarer den.