Priser i Norge

Priser i Norge

Slik dannes strømprisene

Nord Pool (spotpris)

Strømmen du bruker, kommer fra mange kilder. Eksempelvis Vann, sol, vind, kull og kjernekraft. Disse må komme i kontakt med en kjøper for å få solgt den strømmen de lager. Det må skje raskt og effektivt siden produsert strøm ikke kan ligge på lager.

Norge, Sverige Danmark og Finland har en felles møteplass, også kalt Nord Pool, der kjøper og selger hver time melder hvor mye de er villig til å kjøpe/ selge for.

Dette gjør at strømmen går til steder som trenger strømmen mest siden disse er villig til å betale mer enn de som trenger den mindre på forskjellige tidspunkt.

I Norge transporteres strøm over sentralnettet (Statnett). De er i stand til raskt å transportere store mengder strøm fra en landsdel til en annen. Det er likevel en grense for hvor mye strøm som kan transporteres samtidig, spesielt over fjellområdene hvor det er begrenset overføringskapasitet

Derfor har myndighetene bestemt at Norge skal deles opp i fem områder der kjøper og selger møtes. Dette er grunnen til at strømprisene kan variere noe fra landsdel til landsdel. På kartet nedenfor kan du finne hvilke prisområde du hører til (strømkunder i Hallingdal tilhører prisområde Bergen).

Dagens Spotpris

Eks.mva og lovpålagte el-sertifikater

1
2
3
4
5
1

Nord-Norge

3,72

øre/kWh

2

Midt-Norge

3,56

øre/kWh

3

Sørøst-Norge

1,68

øre/kWh

4

Sør-Norge

1,68

øre/kWh

5

Vest-Norge

1,68

øre/kWh

Prisene på kartet er dagens spotpris hentet fra Nordpool. Prisen er oppgitt eks. mva og lovpålagte el-sertifikater.
Når det gjelder priser for innbyggere og hytteiere på Ål er det prisen for Vest-Norge som gjelder.