Påskedeal på Strøm

Bli Hallingkraftkunde iløpet av påsken,
og vi spanderer måneds-beløpet på kroner 49,- i et halvt år.
Med på kjøpet får du også sms tjenesten Vinterkontroll
uten ekstra kostnad det første halve året.

HALLINGKRAFT INNKJØP

Bestiller du dette produktet betaler du det samme som oss per kWh.

Du vil med en slik avtale få øyeblikkelig effekt av prisendringer og slipper å vente på at kraftleverandøren skal sette ned prisen. Når prisene faller raskt, kommer det deg altså umiddelbart til gode, med tilsvarende risiko når de stiger raskt. I tillegg kommer mva og et påslag for elsertifikater.

Fastledd kr 49,- pr mnd, dette spanderer vi det første halvåret. 

Månedsprisen er et veid gjennomsnitt av spotprisene time for time referert til områdeprisen fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Dette betyr at vi tar hensyn til at strømforbruket varierer gjennom døgnet og året. Det tilkommer mva og et påslag på 4,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatomkostninger. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

VINTERKONTROLL

Nå kan du sikre deg mot strømsjokk. Vi spanderer de første 6 månedene!

Med Hallingkraft Vinterkontroll får du tilbud på kommende vinters strømpris.

Med Vinterkontroll får du hver måned en SMS med pris for inneværende eller neste vinter.

Finner du vinterprisen fordelaktig svarer du bare på SMS’en og du har sikret deg en forutsigbar strømpris.

Dette koster kun kr 1,- pr dag og er en tjeneste som fort kan lønne seg. Vi går nå inn i en periode hvor det historisk sett har vært gunstige priser å binde neste vinter for. Produktet har ingen bindingstid.

Ønsker du å snakke med oss?

Legg igjen ditt telefonnummer her, så ringer vi deg!

eller ring oss: 815 68 044

Bestill Innkjøp med Vinterkontroll