Hallingkraft VINTER

En forutsigbar strømavtale som gir deg og miljøet en gevinstmulighet.
Med denne avtalen bestiller du et ønsket strømvolum til fastpris. (Inntil 80 % av estimert vinterforbruk ved kontraktinngåelse). Forbruk ut over dette vil bli fakturert til spotpris (markedspris).
Fra 1. mai endres avtalen automatisk til Hallingkraft Innkjøp.

Fastledd kr 49,- pr mnd.
            
            
Produkt Pris Periode
Hallingkraft Vinter 71,65 øre/kWh 01/01-19-30/4-19
            
Bestill strømavtalen i skjemaet nederst på siden.          
            
          
 • Mer informasjon om Hallingkraft VINTER

  Mer informasjon om Hallingkraft VINTER

  • En kombinasjon av fastpris og spotpris
  • Inntil 80 % av est vinterforbruk ved kontraktsinngåelse til fastpris
  • Forutsigbare kostnader på fastprisdelen av forbruket
   • Oversikt over fordelingen per måned tilsendt på bekreftelse.
  • Påvirkbart forbruk til spotpris
   • Reguler forbruket av spotprisandelen i forhold til prisutviklingen.
    • Høy pris: Senk forbruket
    • Lavere pris: Du kan øke forbruket
  • En innsats for miljøet
   • Høye priser fører til strømsparing og reduksjon av strømforbruk produsert med ikke fornybar energikilder (olje, gass, kull)
   • Ved lave priser er strømmen mest sannsynlig produsert med fornybare energikilder (vann, sol, vind)
  • Bli bevisst på ditt strømforbruk
  Eksempel:  
  Antatt årsforbruk: 20 000 kWh
  Bestilt: 100% av vinterandel av antatt årsforbruk, (se tabel)
  Sommer samt forbruk utover vinterandel til spotpris
  Reelt årsforbruk: 20550 kWh
  Fakturert: 12 834 kWh til fastpris
    7 716 kWh til spot til innkjøpspris


  NB ! Forbruket fordeles pr måned etter en landsprofil slik:

  hallingkraft vintertabell

  Trykk på bildet for større versjon