Smartpakke - Forsikring

Smartpakke
Noen ganger har man viktigere ting å tenke på enn strømutgifter. Hallingkraft
Smartpakke er forsikringen som gir deg ekstra trygghet i hverdagen om du skulle bli
sykemeldt, ufrivillig arbeidsledig, permittert eller få strømskader i hjemmet.  
 

Med Smartpakke kan du få Betalingsfritak for hele strømregningen din
Du kan få Betalingsfritak for hele strømregningen din - ingen øvre grense om du blir
sykemeldt ufrivillig arbeidsledig eller permittert i inntil 4 måneder. Er den månedlige strømregningen lavere enn 2000 kroner, 
vil differansen mellom strømregningen og kr 2000 bli godskrevet din neste
strømregning.
       
Med Smartpakke kan du også få Egenandelsfritak 
Du kan få Egenandelsfritak opp til 5000 kroner per skadetilfelle ved skader i hjemmet
som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen.

Hvem som kan kjøpe Smartpakke
Smartpakke kan kjøpes av alle Hallingkraft sine privatkunder med strømavtale på bolig
eller fritidsbolig,

Hallingkraft Smartpakke koster kun kr 1,50 per dag
Betaling for Smartpakke inkluderes på strømregningen og betales i henhold til avtalen du

har for betaling av strømregnignen. Smartpakke gjelder fra den dagen du kjøper
Smartpakke og kjøpet er registrert hos oss.     
Telefon  400 34 440
E-post: betalingsfritak@hallingkraft.no

      

Bestillingsknapp Smartpakke                      Har du spørsmål om Smartpakke, er du velkommen til å ringe

Hallingkrafts kundeservice på 400 34 440 eller send en e-post til hallingkraft@hallingkraft.no


Kraftnytt
Hold deg oppdatert i kraftbransjen og få tilsendt Kraftnytt hvert kvartal. Kraftnytt inneholder spotprisutviklingen, nyheter i kraftbransjen og enøk-tips.
NB! E-postadresse må oppgis for å motta Kraftnytt.
Smartpakken gjelder fra startdato for Smartpakke og opphører når avtalen sies opp.

   
 


Bestill Smartpakken her: