Hallingkraft FLEXI

En forutsigbar strømavtale som gir deg og miljøet en gevinstmulighet.      
Med denne avtalen bestiller du et ønsket strømvolum til fastpris. (Inntil 80% av estimert årsforbruk ved kontraktinngåelse.)
Forbruk ut over dette vil bli fakturert med Spot til innkjøpspris (markedspris).

Fastledd kr 49,- pr mnd.
            
Produkt Pris Periode
Hallingkraft Flexi 1 år 67,50 øre/kWh 01.01.19 - 31.12.19
Hallingkraft Flexi 2 år 61,50 øre/kWh 01.01.19 - 31.12.20
Hallingkraft Flexi 3 år 57,70 øre/kWh 01.01.19 - 31.12.21
            
Bestill strømavtale i skjemaet nederst på siden.          
            
          
 • Mer informasjon om Hallingkraft FLEXI

  Mer informasjon om Hallingkraft FLEXI

   

  • En kombinasjon av fastpris og spotpris
  • Forutsigbare kostnader på fastprisdelen av forbruket
   • Oversikt over fastprisfordelingen per måned tilsendt per e-post eller post.
  • Påvirkbart forbruk til spotpris
   • Reguler forbruket av spotprisandelen i forhold til prisutviklingen.
    • Høy pris: Senk forbruket
    • Lavere pris: Du kan øke forbruket
  • En innsats for miljøet
   • Høye priser fører til strømsparing og reduksjon av strømforbruk produsert med ikke fornybar energikilder (olje, gass, kull)
   • Ved lave priser er strømmen mest sannsynlig produsert med fornybare energikilder (vann, sol, vind)
  • Bli bevisst på ditt strømforbruk

   
  Eksempel ved 80 % binding:

  Antatt årsforbruk: 12 000 kWh
  Bestilt: 9 600 kWh (80% av antatt årsforbruk)
  Resterende til spotpris.
  Reelt årsforbruk: 13 000 kWh
  Fakturert:  9 600 kWh til fastpris
   3 400 kWh til spot til innkjøpspris


  NB! Forbruk pr måned blir fordelt etter en landprofil slik:

  Trykk på bildet for større versjon