Prisinformasjon for Hallingkraft

Prisene er hentet fra våre nettsider () og er sist oppdatert 20.07.2018

Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 81568044

Adresse:
Sundrejordet 4
3570

Org. Nr.: 971 589 671

Salgsområde: Norge

Samfakturering med: Hallingdal Kraftnett, Glitre energi, Hafslund nett, Agder energi, Hemsedal energi

Grafikk produkt Hallingkraft

Standard variabel pris

Produkttype: Variabel pris

Variabel pris følger sesongmessige svingninger.
Dette er avtalen for deg som ønsker forutsigbarhet.
Med Hallingkraft Variabel unngår du de store pristoppene i perioder med ustabilt marked.
Avtalen gir deg bedre kontroll på strømprisen uten å følge markedet tett. Etterskuddsvis fakturering.

  • Fast månedlig beløp: 49,00kr
  • Betalingstype: Etterskudd

Priser pr.

Kw pris: 68,38 øre per kWh

Leveres i området: Oslo

Gebyrer: Fakturagebyr ved fakturautsendelse i posten Kr. 49,00

Gjelder også for kunder med timemåler: Ja

Avtale kan tegnes av nye kunder: Ja

Bestilling av strøm via våre nettsider: www.hallingkraft.no

Grafikk produkt Hallingkraft

Hallingkraft Innkjøp

Produkttype: Innkjøpspris

Med innkjøpspris betaler du det samme som oss per kWh.
Du vil med en innkjpspris få øyeblikkelig effekt av prisendringer og slipper å vente på at kraftleverandøren skal sette ned prisen. Når prisene faller raskt, kommer det deg altså umiddelbart til gode, med tilsvarende risiko når de stiger raskt. Etterskuddsvis fakturering.

  • Fast månedlig beløp: 49,00kr
  • BetalingstypeEtterskudd

Priser pr.


Påslag per kWh: 3,38 øre per kWh

Leveres i området: Norge

Gebyrer: Fakturagebyr ved fakturautsendelse i posten Kr. 49,00

Gjelder også for kunder med timemåler: Ja

Avtale kan tegnes av nye kunder: Ja

Bestilling av strøm via våre nettsider: www.hallingkraft.no

Grafikk produkt Hallingkraft

Hallingkraft (spotpris Ål kraftverk KF)

Produkttype: Spotpris

Ål spot er en fordelaktig strømavtale for strømkunder i Ål kommune. Det tilkommer verken abonnementsavgift eller påslag for elsertifikat.Husholdning og næringskunder har i tillegg et pristak som fastsettes av Ål kommune.
Produktet tilbys Ål Kraftverk KF, men bestilling, fakturering og kundeservice ivaretas av Hallingkraft.
Etterskuddsvis fakturering.

  • Fast månedlig beløp: 0kr
  • Betalingstype: Etterskudd

Priser pr.

Påslag per kWh: 0 øre per kWh

Kw pris: 37,06 øre per kWh

Leveres i området: Ål i Hallingdal

Gebyrer: Fakturagebyr ved fakturautsendelse i posten Kr. 49,00

Gjelder også for kunder med timemåler: Ja

Avtale kan tegnes av nye kunder: Ja

Bestilling av strøm via våre nettsider: www.hallingkraft.no