Nyheter fra Hallingkraft
: Vi søker salgskonsulent


Er du vår nye superselger? Hallingkraft har en ambisiøs vekststrategi og vi vil styrke oss innenfor salg og søker salgskonsulent til en spennende og utfordrende stilling. 

Klikk her for å laste ned stillingsannonse. 

Om dette er noe for deg, ikke nøl med å ta kontakt.
For spørsmål om stillingen, kontakt salgs- og markedsleder Ørjan Ruud på tlf: +47 942 45 990 eller daglig leder Kirsten Helling på tlf: +47 934 33 466
Vi ser frem til å høre fra deg. 

Hilsen oss i Hallingkraft :) - - -

: Last ned Fritidskortet i appen JOYN


Last ned appen Joyn og få alle dine fordeler fra Fritidskortet inn på mobilen.
I tillegg kan du samle alle dine medlemskort fra andre bedrifter i appen.
Det betyr slankere lommebok og lettere å bruke rabattene dine.Se demovideo her:

https://www.facebook.com/JoinJoyn/videos/1541587112622842/- - -

03.01.2018: Markedsoppdatering januar 2018


Januarmorgen 2018
Kraftig snø!

FYLLINGSGRAD
Etter nok et månedsskifte med langt mer nedbør enn normalt, har vi nå godt over gjennomsnittlig med vann i magasinene, og også mer snø enn normalt. Det som kan gjøre situasjonen spennende til våren når all snøen er smeltet, er at vi nå har et overskudd på ca 12 TWh i sum snø og vann i fht normalen. Når snøsmeltingen er ferdig rundt første september, er det bare plass til 10 TWh mer vann enn normalt.
Dersom vnnmagasinene blir overfylt, renner vannet forbi turbinene og kraftprodusentene går glipp av inntekter. I forkant av en slik situasjon stiger nervøsiteten blant produsentene, konkurransen øker og prisene på kraft faller.
Men mye vann skal renne i havet før september. Ingen vet om været blir tørt eller vått, og vi kan i mellomtiden også eksportere mye kraft sydover til Europa. Det vil antakelig drøye enda noen måneder før eventuell nervøsitet melder seg for alvor.

TEMPERATUR
Desember slo til med 2 grader varmere enn normalt for Skandinavia, og ga episoder med unormalt mye tilsig når stormene slo til. Fremover ser det ut til at uke to blir kald, men at det deretter ser normalt ut. Imidlertid er ikke værmeldinger så mye å stole på utover én ukes sikt.
Det er likevel svært sannsynlig at vi har vinter og at det blir lite snøsmelting de neste to månedene. Strømforbruket øker temmelig proporsjonalt med kulda. I de kalde periodene må produsentene produsere av «reservene» sine, og da tar de seg ekstra betalt fordi det vannet som «må brukes opp før snøsmeltingen» ikke dekker kraftbehovet, og «lagervann» må tas i bruk.
Om vinteren, når det er høytrykk, står sola lavt og gir lite varme. Da blir det kaldt og lite vind. Motsatt vil ofte vindkraftproduksjonen øke når lavtrykkene gir mildt og nedbørrikt vær og Skandinavia får påfyll med kraft. Med mye vind vil den tyske vindkraftproduksjonen bli så dominerende i Nord-Tyskland at kraftoverføringen sydover i Tyskland blir fylt og Tyskland får behov for å eksportere kraft til Skandinavia. Værtypen får således dobbelt effekt på prisene.

KULL OG ATOMKRAFT
De siste par årene har vært preget av gode konjunkturer i industrien internasjonalt. Det har gitt økt kraftforbruk og stigende priser på kullkraft på verdensmarkedet. Tyskland har de siste ti årene satset hardt på utbygging av fornybar energi. Likevel har veksten i kraftbehovet vært så sterk at kullkraften har måttet øke sin andel av den totale kraftproduksjonen. Industrielt og konjunkturmessig er det ingen skyer i horisonten utover dem fra kraftverkene, og dette har gitt stadig økende kullpriser. Over tid vil dette føre til økte muligheter for eksport fra Skandinavia til priser som vil nærme seg hva det koster å produsere kullkraft.
Atomkraften er inne i sin hovedsesong, og bortsett fra enkelte kortsiktige stopp, skal de gå for fullt frem til våren. Neste år vil også det nye finske atomkraftverket komme i drift en gang på våren.

PRISFORVENTNINGER
Situasjonen i det skandinaviske markedet er preget av overskudd av kraft blant annet fordi Sverige ønsker å erstatte deler av atomkraftproduksjonen med fornybar kraft. Det har ført til noen år med overskudd av vann og priser som gjennomsnittlig ligger godt under de europeiske prisene.
Likevel vil vi i kalde perioder (med lite vind) kunne få høye spotpriser. Langvarig tørke vil gi samme effekt og over lengre tid.
Utfra dagens situasjon ligger det an til en utvikling med høyere priser i kortere perioder og de samme lave prisene som vi ser i dagens marked særlig i smelteperioden fra mai og utover. Det mest interessante spørsmålet til da er om vi har greid å redusere overskuddet av vann i kraftsystemet.


- - -

14.12.2017: Fortsatt billig strøm til kunder i Ål Kommune


http://www.hallingdolen.no/kjop-tilgang?aId=1.2210737- - -

05.12.2017: Markedsoppdatering desember 2017


Sledeføret er på vei!

 

FYLLINGSGRAD

Novembernedbøren slo normalen, og Skandinavia har nå rikelig med vann til å klare strømproduksjonen gjennom vinteren fram til snøsmeltingen. Starten av desember tegner også til å gi ekstra nedbør. Deretter tyder månedsvarselet på at vi får litt kjøligere og litt tørrere vær enn normalt. Det aller meste av Skandinavia har snø, stort sett bare kystsonen er uten. Med godt med påfyll av nedbør i begynnelsen av desember, vil temperaturen bestemme utbredelsen av sledeføret.

I kraftsammenheng er vi nå inne i vinteren. Størsteparten av kraftproduksjonen er knyttet til vannmagasiner som ligger høyere enn 500 meter over havet. På denne tiden av året skal det derfor mye til for at snøen smelter. Dermed har kraftprodusentene nå fått god oversikt over ressurssituasjonen, og kan med større sikkerhet planlegge produksjonen gjennom vinteren. Skandinavia har overskudd av kraft som i det vesentlige er produsert av vann. Ettersom vannet er «gratis», blir verdien av vannkraften bestemt av kostnaden ved alternative former for kraftproduksjon. I praksis betyr dette det tyske prisnivået.

Ettersom overføringsevnen av kraft er begrenset og vi har kraftoverskudd, vil konkurransen mellom kraftprodusentene og graden av usikkerhet bestemme hvor mye vi vil ligge under Tyskland i pris gjennom vinteren.

 

TEMPERATUR
November ble litt kjøligere enn normalen, og desember er varslet i samme trend uten at det er forespeilet store avvik. Lavtrykket som skal gi nedbør i starten av måneden har også litt mildere luft, men deretter skal temperaturer og nedbørsmengder synke noe under normalen.

Om vinteren kan temperaturen være av stor betydning for kraftprisene. Langvarige avvik fra normaltemperaturen endrer sum kraftforbruk gjennom vinteren og får konsekvenser for produsentenes prisstrategier og kraftutveksling med utlandet.

Perioder med streng kulde, som i Norge grovt sett kan regnes fra gjennomsnittstemperatur under -10 grader og i Syd-Sverige under -6 grader, gir kapasitetsproblemer. Ved ekstrem kulde kan det bli vanskelig å dekke det totale forbruket og prisene kan bli svært høye i korte perioder. I tillegg kan kraftnettet få problemer med å overføre kraften mellom produksjonssted og forbrukssted. Et typisk eksempel er at vi ikke har kapasitet til å overføre kraft forbi Oslo til Syd-Sverige fordi forbruket i Oslo sluker hele overføringskapasiteten.

I slike perioder er konkurransen mellom produsentene svært begrenset og prisene kan bli høye.

 

KULL OG ATOMKRAFT
Atomkraften er nå gjort klar for å produsere for fullt gjennom vinteren. Noen små avbrudd må påregnes, ettersom det stundom oppstår små problemer når store generatorer arbeider uke etter uke. Fra mai og utover, når snøen smelter og vannkraften går for fullt, tas atomkraftanleggene ut av drift ett etter ett for det årlige vedlikeholdet.

I Norden er kullkraft i sterk tilbakegang. Vindkraft har fått en stor markedsandel i Sverige og Danmark, og i Danmark fyres kraftverkene med pellets i stedet for kull. Finland har fortsatt en del kullkraft og er også avhengig av import fra nabolandene for å dekke forbruket.

I Tyskland er kullkraften fundamentet i kraftproduksjonen. Atomkraften er vedtatt nedlagt fra mellom 2019 og 2026. Vindkraften har blitt sterkt utbygget, men uten lagringsevne for strømmen må det finnes alternative produksjonsformer når vinden er svak.

Veksten i europeisk og tysk næringsliv har de siste årene vært så sterk at kullkraften har måttet øke sin markedsandel av tysk kraftproduksjon. Dette gjelder også for Amerika og Asia. I tillegg har kullkraftprisen de siste årene vært lav, og det har gitt små investeringer i utbygging av kullgruver. Dermed har prisen på kull på verdensmarkedet gått kraftig i været de siste året.

 

PRISFORVENTNINGER
Prisen på kraft i Norden er hovedsakelig avhengig av vannressursen og det tyske kraftprisnivået. Om vinteren er også temperaturen viktig. I tillegg har vindkraftsektoren fått stor innflytelse.

Denne vinteren har Norge og Sverige store vannreserver og i kraftmarkedet har dette gitt en pris på kraft for første kvartal 2018 som ligger nær spotprisen for første kvartal i år. Imidlertid var vintertemperaturene i år svært milde.

Forskjellen mellom tysk og nordisk kraftpris kommende vinter er uvanlig stor i forhold til vannressursen vi har nå.

Det er mange faktorer som kan spille inn og endre bildet, men i utgangspunktet ser det ut til at strømprisene i vinter kan bli levert et par øre/kWh høyere enn prisene i dag indikerer.

 - - -