Kundeservice

Om du har spørsmål om strømavtaler, spotpris, fordelsprodukt eller faktura hører vi gjerne fra deg.

Kontakt oss

Hallingkraft AS
Sundrejordet 4
3570 Ål
Tlf: 32 08 66 00
hallingkraft@hallingkraft.no

Kontaktinformasjon og adresser

Fakturaadresse:
Hallingkraft AS
Postboks 355, Alnabru
0614 Oslo
NORGE

Faktura på epost:
Fortum.NO9759@bscs.basware.com

e.faktura adresse: NO9715896719759
Operatør BAWCFI22
Peppol ID: 9908:971589671

Org.nr.:  971 589 671

Åpningstider:
Mandag til fredag fra kl 09:00 til 15:00

Ansatte

Monica A. Strand

Salgs- og kundekonslulent

Tlf kontor: 32 08 66 00

Svein Halvard Moen

Salgs- og kundekonslulent

Tlf kontor:  32 08 66 00

Kirsten Helling

Daglig leder

Tlf kontor:  32 08 66 00

Kristian Kolve Holbø

Salgs- og kundekonslulent

Tlf kontor:  32 08 66 00

Ørjan Ruud

Salgs og Markedsleder

Tlf direkte: 94 24 59 90
Tlf kontor:  32 08 66 00

I Elhub får du tilgang til alt av informasjon knyttet til din/dine strømmålere. Du logger enkelt inn i Elhub med bankID. Klikk på knappen under for å gå til Elhub.

Vanlige spørsmål

Bestilling

Har jeg angrerett?

Ja, som privatkunde har du 14 dagers angrerett etter at du har mottatt skjema for angrerett.

Angreskjema

Angrerettskjema tilleggsprodukter

Vær oppmerksom på at dersom Hallingkraft har meldt seg til det lokale nettselskapet som strømleverandør, vil du måtte være kunde i den tiden det tar å melde deg ut igjen.

Hvor lang tid tar det fra bestilling til leveringsstart?

Normalt tar det 2-5 virkedager fra bestilling er foretatt til leverandørbyttet skjer.

Hvordan bestiller jeg strømavtale?

Du kan beststille strømavtale ved å benytte bestillingsskjema nederst på denne siden. Du kan også kontakte oss på telefon eller e-post og be om å få tilsendt kontrakt/bestillingsskjema, som fylles ut og returneres til Hallingkraft.

Hvordan foregår et leverandørbytte?

Dersom du ønsker å bytte til Hallingkraft som strømleverandør, starter dette ved at du sender inn en bestilling, skriftlig eller via Internett. Etter at Hallingkraft har mottatt din bestilling, melder vi oss til netteieren som kraftleverandør med leveringsstart ca 14 dager fram i tid. I mellomtiden må du foreta en avlesning av måleren og sende Hallingkraft da nettselskapet krever en avlesning 6-20 virkedager før leverandørbytte trer i kraft.

Jeg bor i Ål Kommune. Hvordan bestiller jeg Ål Kraftverks pris?

Ta kontakt med Hallingkraft på telefon 32 08 66 00, eller oss en epost. Du kan også kontakte servicetorget i Ål Kommune dersom du bor i eller flytter til Ål Kommune. Vi vil da sørge for å registrere kundeforholdet med Ål kraftverks pristariff. Det er viktig at du bestiller strømavtale hos Hallingkraft. Det er ikke nok å bare kontakte nettselskapet Hallingdal Kraftnett.

Jeg har overtatt en ny måler. Hva gjør jeg nå?

Bestill strømavtale og oppgi i merknadsfeltet at dette gjelder et nyinnflyttet anlegg. Oppgi samtidig dato og måleravlesning. Vi vil da ta kontakt med ditt lokale nettselskap for bestilling av nettleie for deg.

Evt. kan du ta direkte kontakt med ditt lokale nettselskap for å få registrert dette, men husk også å bestille strømavtale.

Jeg skal flytte. Hva gjør jeg med strømavtalen?

Dersom du har avtale med Hallingkraft og skal flytte, kan du ta med eksisterende avtale til ny adresse på samme vilkår. Ring oss på 815 68 044 eller send oss en e-post så sørger vi for strømavtale på din nye adresse.

Kan jeg få fastprisavtale på elkjele?

Det tilbys ikke fastprisavtaler på elkjeler.

Kan jeg få med flere anlegg på samme strømavtale?

Når du bestiller strømavtale, kan du i strømavtalen registrere så mange målere du vil. Dersom det ved et senere tidspunkt skulle komme til flere målere, må det lages egen prisavtale for disse målerne

Når kan jeg bestille strømavtale?

For å bestille strømavtale er det en fordel å ha følgende informasjon tilgjengelig:

Navn
Adresse
Fødselsdato (organisasjonsnummer dersom bestillingen gjelder en bedrift)
Telefonnummer
Anleggsadresse (adressen der måleren er plasssert. Kan være en annen enn regningsadresse.)
Målepunkt-ID eller målernr. (se tidligere faktura fra nettselskap). Dersom du ikke har tidligere faktura, blir målepunkt-ID oppgitt ved henvendelse til det lokale nettselskapet.
Hvilken strømavtale som ønskes
fra hvilken dato avtalen skal gjelde.

Når skal jeg sende inn måleravlesning og til hvem?

Alle avlesninger skal sendes til ditt lokale nettselskap. De sørger for å videresende avlesningene til Hallingkraft. Når det gjelder leverandørbytte skal avlesningen sendes Hallingkraft.

Priser og avtaler

Blir jeg varslet når strømavtalen utløper?

Ja, alle som har fastpris- eller flexiavtale, blir varslet i god tid (ca 1 mnd.) før avtalen utløper. Kunder med Hallingkraft Vinter går automatisk over til strømavtalen Hallingkraft Innkjøp når bindingen er over.

Elsertifikater

Fra den 01.01.2012 har Stortinget vedtatt at Norge skal gå inn i en felles elsertifikatordning med Sverige for å bidra til økt produksjon av fornybar energi. Gjennom elsertifikatloven har staten lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater til strømkundene.
Kostnaden på elsertifikater vil inngå i den løpende prisen kundene betaler, noe som betyr at vi som strømleverandør fremover må øke prisen. For 2012 anslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at el-sertifikatordningen vil øke kundenes strømutgifter med omtrent 0,75 øre per kWh i 2012. For en husholdning/bedrift med et årsforbruk på 20 000 kWh vil dette tilsvare ca 150 kr ink. mva i året. Kostnadene for elsertifikat antar vi vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035.

Mer informasjon om elsertifikatene finner du på www.nve.no/elsertifikater

Hva er forskjellen på flytende pris og spotpris?

Spotpris er en mer ”riktig” pris enn flytende pris. Årsaken er at spotpris dag for dag er direkte knyttet til gjeldende pris på den nordiske elbørsen Nord Pool. Flytende pris er et prisprodukt leverandøren selv justerer opp og ned ut fra sine innkjøpspriser. Den flytende prisen vil ikke variere fra dag til dag siden leverandøren er forpliktet til å varsle prisen minst 14 dager før prisendring skjer.

Hva skjer hvis jeg sier opp en fastprisavtale før den uløper?

Dersom du har fastprisavtale, og denne må brytes før avtaleperiodens utløp, vil du ifølge avtalevilkårene bli fakturert de kostnader Hallingkraft får ved at avtalen ikke fullføres. I praksis betyr det at differansen mellom avtalt pris i kontrakten og prisen i markedet for den gjenstående perioden må betales for å dekke våre omkostninger. En oppsigelse av avtale før avtalt tid vil uansett bli belastet med minimum 1000 kroner.

Hvilket prisprodukt bør jeg velge?

I et strømmarked som går hurtig opp og ned, kan det ofte være vanskelig å ta det rette valget. Man bør vurdere i hvilken grad man har evne til å håndtere prisvariasjoner underveis.

Du bør derfor vurdere prisprodukt opp mot hvor stort forbruk du har, og hva en eventuell prisoppgang i markedet vil bety for din økonomi. Ta gjerne kontakt med Hallingkraft for råd og tips om hvordan markedet er, før du tar den endelige avgjørelsen.

Spotpris
Over tid er sannsynligheten størst for at spotpris vil komme best ut. Ulempen er imidlertid at spotpris kan variere ganske mye på kort sikt noe som gir mindre forutsigbarhet.

Vinterpris
Vinterpris gir forutsigbarhet på hva strømregningen kommer til å bli om vinteren. I tillegg har du fordelen av å ligge med spotpris i de månedene som det historisk er lave spotpriser. Vinterprisen vil ikke endre seg selv om markedet skulle gå over eller under den prisen du har tegnet avtalen på.

Flexiavtale
Med Flexiavtale vil inntil 80 prosent av forbruket ditt bli avregnet på fastpris, og resterende del av forbruket blir avregnet på spotpris. Du får dermed glede av kombiavtale enten markedet går opp eller ned. Skulle prisen stige, har du sikret i alle fall en del av forbruket ditt til fastpris. Dersom prisene faller, får du også glede av det.

Hvor finner jeg oppdaterte strømpriser?

Oppdaterte strømpriser finner du ved å trykke på «Dagens spotpris» på forsiden Du kan også kontakte oss på telefon 815 68 044 eller på e-post for å få et skriftlig pristilbud.

Hvordan unngår jeg uttredelsesgebyr?

Uttredelsesgebyr blir vanligvis ilagt dersom en fastprisavtale avsluttes før avtaleperiodens utløp. Du kan imidlertid ta med avtalen til nytt bosted dersom du flytter. Dersom du ikke trenger strøm på nytt bosted, kan du overlate avtalen enten til den som overtar nåværende måler, eller til noen andre. Ta kontakt per e-post eller telefon: 815 68 044 for å få hjelp til avtaleovertakelsen

Hvorfor er Hallingkrafts innkjøpspris ulik prisen på Nord Pool?

Månedsprisene du finner hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timene i måneden. Prisen tar ikke hensyn til forbruksmønster.

Forbruket av strøm er høyere om dagen enn om natten. Det gjør også at prisene er høyere om dagen enn om natten. Når Hallingkraft beregner innkjøpsprisen, må vi ta vi hensyn til dette. Det er dette som er den reelle innkjøpsprisen – det Hallingkraft faktisk betaler for strømmen på Nord Pool. Nord Pool tar ikke hensyn til forbruksmønsteret, og dermed blir det en liten forskjell mellom deres gjennomsnittspriser og våre. For en kunde med normalt strømforbruk vil differansen utgjøre 10-20 kroner per år.

Hvorfor er spot-/markedspris delt inn i 5 prisområder i Norge?

Norge er delt opp i fem prisområder (f.o.m. 15.03.10) når det gjelder spot-/markedspris.
Område 1: Sørøst-Norge – Dekker det meste av Østlandet og Vestlandet nord for Bergen.
Område 2: Sørvest-Norge – Dekker rundt Sørlandet.
Område 3: Midt-Norge – Dekker fra nord for Dovre
Område 4: Nord-Norge
Område 5: Vest-Norge – Dekker Vestlandet

Årsaken er at den fysiske kraftflyten i hvert av de fem prisområdene er forskjellig. Dersom man ubegrenset kunne sende strømmen dit det er mest behov for den, hadde vi ikke hatt bruk for å dele landet opp i ulike prisområder. Men slik kraftflyten i Norge er i dag, er det «flaskehalser»/begrenset hvor mye strøm som kan transporteres. Det kan føre til at visse deler av landet har større kraftover-/underskudd enn andre deler av landet. Siden prisen i et market til enhver tid bestemmes av tilbud/etterspørsel, kan dette føre til ulike priser avhengig av hvor strømuttaket er.

Eksempel: Våren 2008 var det tidligere snøsmelting i sørlige deler av landet (prisområde 1) enn det har vært lenger nord (prisområde 2 og 3) . Dette har resultert i lavere pris på kort sikt i i område 1. Senere kan det tenkes at snøsmelting eller nedbør er større i område 2 eller 3, noe som vil føre til lavere priser i disse områdene. Over tid ser det ikke ut til at prisforskjellen blir så betydelig som det kan se ut til på enkeltdager.

Kan jeg overdra strømavtalen min til andre?

Ja, du kan overdra strømavtalen til alle som har en måler å levere strøm til.
Kontakt Halllingkraft

Kan jeg ta med avtale hvis jeg flytter?

Ja, du kan ta med avtalen til ny adresse. Ta i så fall kontakt med Hallingkraft på 815 68 044 eller e-post når nettleie er bestilt. For at vi skal kunne melde fra til det lokale nettselskapet at vi går inn som strømleverandør, må vi vite målepunkt-ID-nummeret på den nye måleren.

Må jeg vente til avtalen utløper før jeg kan tegne ny avtale?

En fastprisavtale kan ikke gjøres om i avtaletiden, men vi kan når som helst gi tilbud på hva en strømavtale vil koste videre fra den datoen avtalen utløper. Dette kan være aktuelt i de tilfeller der det er igjen noe tid av avtalen, og prisene generelt er på et gunstig nivå. Det forutsettes imidlertid at det ikke er urimelig lang tid igjen før ny avtale kan påbegynnes.

Faktura

Bank- og kontaktinformasjon

Kundeservice-tlf.:815 68 044
Telefaks: 32 08 66 01
E-post:hallingkraft@hallingkraft.no

Bankgironr.:6468 05 22012
Organisasjonsnr.:NO 971 589 671 MVA
SWIFT: NDEANOKK
IBAN:NO6064680522012

Fakturagebyr

Hallingkraft tar p.t et fakturagebyr pålydende kr 69,- per papirfaktura.

Fakturagebyr for bedrifter er p.t kr 79,20 per papirfaktura eks . mva

Unngå gebyret ved å opprette elektronisk faktura. Med elektronisk menes enten epost- eller efaktura.

Hva er uttredelsesgebyr?

Uttredelsesgebyr belastes dersom en fastprisavtale blir avbrutt før tiden. Gebyret blir regnet ut etter differansen mellom den avtalte fastprisen og den prisen Hallingkraft kan selge ubenyttet kraft ut igjen i markedet for. Gebyret skal dekke de omkostninger Hallingkraft påføres ved brudd på fastprisavtale. Se ellers våre avtalevilkår.

Hva skjer ved for sen betaling?

Ved for sen betaling blir det etter forfallsdato sendt ut et betalingsvarsel fra Kredinor. Der er det satt en ny forfallsfrist. Dersom beløpet blir betalt innen den nye fristen, er betalingen i orden. Men det vil påløpe et varselgebyr som blir lagt til neste faktura. Dersom varselet ikke blir betalt innen forfall, blir det sendt en ny påminnelse fra Kredinor. Et salær vil da påløpe. Størrelsen på salæret avhenger av utestående beløp.

Hvilke betalingsordninger tilbyr Hallingkraft?

Bankene tilbyr å betale Hallingkraft via avtalegiro og eFaktura.

Avtalegiro:
For å opprette avtalegiro, ta kontakt med din bank. Det betyr at fakturert beløp automatisk blir belastet din bankkonto.

eFaktura:
For eFaktura, klikk her for nærmere informasjon.

E-postfaktura:
Du får tilsendt faktura på pdf-format på oppgitt e-postadresse.

For kunder som ikke oppretter eFaktura eller e-postfaktura tilkommer et fakturagebyr (se fakturagebyr for pris på gebyret)

Hvorfor har jeg fått purregebyr og forsinkelsesrenter på fakturaen?

Dersom du har fått faktura med purregebyr og forsinkelsesrenter er det på grunn av at den forrige fakturaen ble innbetalt for sent.

Jeg har fått faktura, men skal si opp kundeforholdet. Hva gjør jeg?

Dersom du har fått faktura, skal denne betales ved forfall. Du vil senere motta en opphørsfaktura som tar hensyn til tidligere fakturerte beløp. Dersom du av ulike årsaker ønsker å avvente sluttavregning, må dette avtales med Hallingkraft i god tid før den opprinnelige fakturaen forfaller til betaling.

Jeg leier bort med strøm. Hva skal leietaker betale?

I tilfeller der leietaker skal betale noe av strømutgiftene, anbefaler vi at den fakturaansvarlige betaler fakturaen slik den er, selv om det er et a konto-beløp. Oppgjør mellom husvert og leietaker tas deretter internt etter avtale. Det er enkelt å regne ut hva leietaker skal betale dersom leietaker har egen privatmåler. Da leses måleren av etter avtale, og strømforbruket betales med jevne mellomrom til husvert ut fra den prisavtalen som foreligger.

Kan jeg betale strømregningene med eFaktura?

Med eFaktura kan du nå ordne betalingene dine enda mer effektivt via nettbanken. Du bestiller eFaktura enkelt og greit i din nettbank. For å opprette eFaktura trenger du eFakturareferanse. Denne står på siste faktura fra Hallingkraft. eFaktura er en av de enkleste og mest effektive betalingsalternativene, og tjenesten koster deg ikke noe ekstra. Du får ferdig utfylte strømregninger rett i nettbanken, og du slipper selv å fylle ut informasjon når regningene skal betales. Selve betalingen ordnes med ett klikk.

Du kan også bestille e-postvarsel om ny faktura slik at det blir enda enklere for deg å holde oversikt over når regningene skal betales.

Kan jeg få utsettelse eller dele opp fakturabeløpet?

Ja, det er mulig å utsette eller dele opp fakturabeløpet, forutsatt at dette avtales med Hallingkraft før forfallsdato. Ta kontakt med oss, så kan vi bli enige om en betalingsplan.
Ved utsettelse eller deling av faktura påløper renter fra den opprinnelige forfallsdato

Når fakturerer Hallingkraft?

Fra januar 2016 vil vi sende månedlig faktura etterskuddsvis basert på ditt reelle strømforbruk måneden før. I de tilfeller det ikke foreligger avlesning med månedens slutt, vil denne bli stipulert og justert når reell avlesning kommer inn.

Når får jeg avregning?

Fra januar 2016 vil alle private strømkunder få månedlig avregning etterskuddsvis.

Ord og utrykk

Hva er en anleggsadresse?

Anleggsadresse er det stedet strømleveransen skjer. Dersom du for eksempel har en hytte, vil anleggsadressen på hytta være forskjellig fra din regningsadresse.

Hva er en kraftleverandør?

Kraftleverandørene selger kun strøm og opptrer på samme måte som andre handelsselskap. Strøm er et konkurranseutsatt produkt som man kan kjøpe fra leverandører i hele landet.

Hva er et nettselskap?

Nettselskapet eier lednings-/kabelnettet og har ansvaret for oppbygging, drift og vedlikehold av dette. Netteier overfører (transporterer) kraften til alle forbrukere. Nettselskapet har enerett på transport av kraft innen sitt område.

Hva er målepunkt-ID, og hvor finner jeg det?

Målepunkt-ID er et unikt nummer for din måler. Det består av et nummer på 18 siffer (men det er de 8 siste sifferne som er interessante). Målepunkt-ID finner du vanligvis på faktura fra det lokale nettselskapet. Dersom du ikke har fått noen faktura ennå, må du kontakte nettselskapet for å få det oppgitt.

Kraftmarkedet

Kraftmarkedet reguleres av energiloven. Energiloven som trådte i kraft i 1991, har som formål at produksjon, overføring og omsetning av kraft skal foregå på en mer samfunnsmessig rasjonell måte enn tidligere.