Kjære kunde med faktura pr post.

Forsinket utsendelse av faktura i juli 2020

På grunn av en teknisk feil har din faktura blitt forsinket denne måneden.

Vi har endret forfallsdato i våre systemet til 19. august. Du kan dermed se bort fra ordinær forfallsdato på faktura.

Har du henvendt deg til oss og mottatt en kopi, eller betalt faktura allerede, kan du se bort fra denne informasjonen.

Vi beklager det inntrufne.

(Dette gjelder altså kun de som vanligvis mottar faktura pr post. Alle som har annen utsendelsesmetode er ok.)