Bedriftsavtaler

Hallingkraft tilbyr gode og konkurransedyktige strømavtaler til bedrifter over hele Norge. Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen og den beste avtalen for din bedrift. Våre kundekonsulenter gir rask og profesjonell oppfølging. Med lang erfaring i kraftmarkedet får bedrifter gode, trygge og riktige betingelser.

Dersom dere ønsker ulike former for prissikring eller andre skreddersydde løsninger, tast inn ditt telefonnummer i skjema nederst på siden og vi ringer deg.

Dagens spotpris

1,68

innkjøp bedrift

Her betaler du det samme for strømmen som Hallingkraft kjøper den inn for, og følger markedet til enhver tid. Din bedrift vil til en hver tid ha den rette prisen i forhold til markedet. Dette er vår beste avtale for bedrifter med forbruk mindre enn 50 000 kWh pr år. Denne avtalen kan du bestille ved å benytte skjema under. Bedrifter med forbruk over 50 000 kWh bes ta kontakt med oss for et skreddersydd tilbud.

Grønt valg bedrift

Med Grønt Valg (2,50 øre/kWh) er dere sikret at tilsvarende mengde strøm som dere bruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. I tillegg vil dere bidra til bevaring av regnskog, som er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet.

Grønt Valg består av følgende miljøelementer:

  • Opprinnelsesgarantert strøm
  • Bevaring av regnskog
  • Alle kunder får 1 time gratis Enøk-rådgivning hvert år (verdi kr. 1000,-)

Opprinnelsesgarantert strøm
Bedrifter som ønsker å ha en god miljøprofil bør velge Grønt Valg og dermed sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dersom dere ønsker, kan dere henvende dere til vårt kundesenter for å få et diplom som viser deres kunder at dere har tatt et Grønt Valg. Eksempler på fornybare kilder er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi. I Norge har Norges vassdrags- og energidirektorat sammen med Statnett ansvaret for garantisystemet, og systemet er regulert av bestemmelser i Energiloven.

Hensikten med garantiene er å gi forbrukere informasjon om produktet de kjøper, informasjon om hvor pengene som betales ender opp og å gi mulighet til å påvirke fremtidig kraftproduksjon. Garantiene sier ikke at all strøm du får levert fra nettet til kontakten din kommer fra en bestemt kilde. Garantiene gir opplysning om hvordan, når og hvor en mengde lik den som blir levert fra, produsert og levert inn i nettet. En garanti om fornybar energi sikrer at dine penger går til den produksjonen du velger og bidrar til nye investeringer i denne type kraftproduksjon.

Pris og betingelser
Grønt Valg kan knyttes til din strømavtale for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid med Grønt Valg.

Ønsker du å snakke med oss?

Legg igjen ditt telefonnummer her, så ringer vi deg!

  • Velg dato
    Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Velg tidspunkt
    :

eller ring oss: 32 08 66 00

Bestill Spot Bedrift