Har du hus eller fritidsbustad i Ål kommune eller driv næring her?

Alle som eig ein straummålar i Ål kommune får tilbod om gunstige straumavtaler gjennom Ål Kraftverk KF.

Tidligare har Ål Kraftverk tilbydd berre avtale om spotpris med påslag. No utvider Ål Kraftverk tilbodet.
Vi tilbyr no produktet Fleksikraft der ein framleis får spotpris med påslag (påslaget er lik 0,- pr no). I tillegg kan du som kunde velje om du vil sikre inntil 80% av forventa forbruk for vinterhalvåret, 1 år, 2 år eller 3 år fram i tid.

Spotpris

Spotprisen blir styrt av marknaden, du betaler det same som oss for straumen.

2,10

Gjeldande pris (inkl mva)

Fleksi 1 år

Ein kombinasjon av fastpris og spotpris.

35,01

Gjeldande pris

Fleksi 2 år

Ein kombinasjon av fastpris og spotpris.

38,24

Gjeldande pris

Fleksi 3 år

Ein kombinasjon av fastpris og spotpris.

39,44

Gjeldande pris

Fleksi Vinter

Stabile prisar i vinterhalvåret og innkjøpspris om sommaren når prisane historisk sett er låge

39,55

Gjeldande pris

Ynskjer du å prate med oss?

Legg igjen ditt telefonnummer her, så ringer vi deg!

  • Velg dato
    Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Velg tidspunkt
    :

eller ring oss:  32 08 66 00

Bestill straum for deg i Ål

Vår tjenesteytar Hallingkraft tilbyr desse fordelsprodukta

Forsikring

Ei betalings-forsikring som dekker straumrekninga di ved sjukemelding eller arbeidsløyse

Grønt valg

Ta eit grønt val, vern regnskogen og sørg for at du har fornybar energi i stikkontakten

Fritid

Fordelskort som gir deg rabatter på produkter og tjenester i hele Hallingdal

Vinterkontroll

Vi følgjer med på straummarknaden for deg. Du får jevnlige oppdateringar på framtidige prisar.

Lik betaling

Unngå dei store variasjonane på straumrekninga, Lik betaling gir deg ein jamn faktura året igjennom