Nyheter fra Hallingkraft
05.12.2017: Markedsoppdatering desember 2017


Sledeføret er på vei!

 

FYLLINGSGRAD

Novembernedbøren slo normalen, og Skandinavia har nå rikelig med vann til å klare strømproduksjonen gjennom vinteren fram til snøsmeltingen. Starten av desember tegner også til å gi ekstra nedbør. Deretter tyder månedsvarselet på at vi får litt kjøligere og litt tørrere vær enn normalt. Det aller meste av Skandinavia har snø, stort sett bare kystsonen er uten. Med godt med påfyll av nedbør i begynnelsen av desember, vil temperaturen bestemme utbredelsen av sledeføret.

I kraftsammenheng er vi nå inne i vinteren. Størsteparten av kraftproduksjonen er knyttet til vannmagasiner som ligger høyere enn 500 meter over havet. På denne tiden av året skal det derfor mye til for at snøen smelter. Dermed har kraftprodusentene nå fått god oversikt over ressurssituasjonen, og kan med større sikkerhet planlegge produksjonen gjennom vinteren. Skandinavia har overskudd av kraft som i det vesentlige er produsert av vann. Ettersom vannet er «gratis», blir verdien av vannkraften bestemt av kostnaden ved alternative former for kraftproduksjon. I praksis betyr dette det tyske prisnivået.

Ettersom overføringsevnen av kraft er begrenset og vi har kraftoverskudd, vil konkurransen mellom kraftprodusentene og graden av usikkerhet bestemme hvor mye vi vil ligge under Tyskland i pris gjennom vinteren.

 

TEMPERATUR
November ble litt kjøligere enn normalen, og desember er varslet i samme trend uten at det er forespeilet store avvik. Lavtrykket som skal gi nedbør i starten av måneden har også litt mildere luft, men deretter skal temperaturer og nedbørsmengder synke noe under normalen.

Om vinteren kan temperaturen være av stor betydning for kraftprisene. Langvarige avvik fra normaltemperaturen endrer sum kraftforbruk gjennom vinteren og får konsekvenser for produsentenes prisstrategier og kraftutveksling med utlandet.

Perioder med streng kulde, som i Norge grovt sett kan regnes fra gjennomsnittstemperatur under -10 grader og i Syd-Sverige under -6 grader, gir kapasitetsproblemer. Ved ekstrem kulde kan det bli vanskelig å dekke det totale forbruket og prisene kan bli svært høye i korte perioder. I tillegg kan kraftnettet få problemer med å overføre kraften mellom produksjonssted og forbrukssted. Et typisk eksempel er at vi ikke har kapasitet til å overføre kraft forbi Oslo til Syd-Sverige fordi forbruket i Oslo sluker hele overføringskapasiteten.

I slike perioder er konkurransen mellom produsentene svært begrenset og prisene kan bli høye.

 

KULL OG ATOMKRAFT
Atomkraften er nå gjort klar for å produsere for fullt gjennom vinteren. Noen små avbrudd må påregnes, ettersom det stundom oppstår små problemer når store generatorer arbeider uke etter uke. Fra mai og utover, når snøen smelter og vannkraften går for fullt, tas atomkraftanleggene ut av drift ett etter ett for det årlige vedlikeholdet.

I Norden er kullkraft i sterk tilbakegang. Vindkraft har fått en stor markedsandel i Sverige og Danmark, og i Danmark fyres kraftverkene med pellets i stedet for kull. Finland har fortsatt en del kullkraft og er også avhengig av import fra nabolandene for å dekke forbruket.

I Tyskland er kullkraften fundamentet i kraftproduksjonen. Atomkraften er vedtatt nedlagt fra mellom 2019 og 2026. Vindkraften har blitt sterkt utbygget, men uten lagringsevne for strømmen må det finnes alternative produksjonsformer når vinden er svak.

Veksten i europeisk og tysk næringsliv har de siste årene vært så sterk at kullkraften har måttet øke sin markedsandel av tysk kraftproduksjon. Dette gjelder også for Amerika og Asia. I tillegg har kullkraftprisen de siste årene vært lav, og det har gitt små investeringer i utbygging av kullgruver. Dermed har prisen på kull på verdensmarkedet gått kraftig i været de siste året.

 

PRISFORVENTNINGER
Prisen på kraft i Norden er hovedsakelig avhengig av vannressursen og det tyske kraftprisnivået. Om vinteren er også temperaturen viktig. I tillegg har vindkraftsektoren fått stor innflytelse.

Denne vinteren har Norge og Sverige store vannreserver og i kraftmarkedet har dette gitt en pris på kraft for første kvartal 2018 som ligger nær spotprisen for første kvartal i år. Imidlertid var vintertemperaturene i år svært milde.

Forskjellen mellom tysk og nordisk kraftpris kommende vinter er uvanlig stor i forhold til vannressursen vi har nå.

Det er mange faktorer som kan spille inn og endre bildet, men i utgangspunktet ser det ut til at strømprisene i vinter kan bli levert et par øre/kWh høyere enn prisene i dag indikerer.

 - - -

22.11.2017: Få fordelskortet Hallingkraft Fritid på mobilen


Nå kan du laste ned appen Joyn og få fordelskortet Hallingkraft Fritid inn på mobilen din, sammen med en rekke andre medlemskort slik som Trumf, Coop og Lindex.
På denne måten har du alltid kortet med deg slik at du husker på å dra nytte av rabattene og fordelene du som kunde har hos våre samarbeidspartnere.
Få mer informasjon og mulighet for å laste ned appen, klikk her

Har du ikke fritidskortet?Bestill Hallingkraft Fritid, klikk her - - -

: Hallingkraft - din lokale strømleverandør


Reklamespot Hallingkraft from Filmprodusentane as on Vimeo.- - -

:
- - -

: Vinner av DAB-radio er kåretVinner av DAB-radio etter deltagelse i konkurranse på Høstmarked på Ål
Vi gratulerer Sara Tormodsgard som heldig vinner av konkurransen vår på årets høstmarked.
En DAB-radio er på vei til deg!- - -