Spotpriser

Kartet viser gjeldene spotpriser fra Nordpool i Norges fem prisområder.
Prisen er uten mva og avgifter.

Kunder av Ål kraftverk tilhører prisområde Vest-Norge. Les mer om strømavtalen her Denne avtalen er forbeholdt strømabonnenter i Ål kommune, for bestilling Kontakt Hallingkraft.


Oppdatert: 24.05.2017
Nord-Norge 23,10 øre/kWh Midt-Norge 25,20 øre/kWh Vest-Norge 23,64 øre/kWh Sørøst-Norge 23,78 øre/kWh Sør-Norge 23,78 øre/kWh Strømpriser Norge