Spotpriser

Kartet viser gjeldene spotpriser fra Nordpool i Norges fem prisområder.
Prisen er uten mva og avgifter.

Kunder av Ål kraftverk tilhører prisområde Vest-Norge. Les mer om strømavtalen her Denne avtalen er forbeholdt strømabonnenter i Ål kommune, for bestilling Kontakt Hallingkraft.


Oppdatert: 26.06.2017
Nord-Norge 20,66 øre/kWh Midt-Norge 20,66 øre/kWh Vest-Norge 20,66 øre/kWh Sørøst-Norge 20,66 øre/kWh Sør-Norge 20,66 øre/kWh Strømpriser Norge